Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Rhaglen 10 mis wedi'i hariannu'n llawn sy'n cefnogi sefydliadau'r cyhoedd a'r trydydd sector i ddarparu atebion Cylchlythyr

Dysgu mwy

Mae prosiect CEIC yn cael ei ategu gan bedair prif egwyddor.

Logo icon showing the circular economy through a leaf in a circle

Yr Economi Gylchol

Adeiladu tuag at darged diwastraff drwy wella dealltwriaeth o’r economi gylchol

Logo icon depicting networks of people

Rhwydweithiau Arloesi

Creu Cymunedau Ymarfer i chwalu seilos ac annog cyfathrebu

Logo icon depicting knowledge through a jigsaw piece

Mynediad at Wybodaeth

Creu carfan o weithredwyr sector cyhoeddus Cymreig i ddatblygu sgiliau ac offer gweithredol

Logo icon of people to show generations

Cenedlaethau’r Dyfodol

Creu gweledigaeth gynaliadwy ar gyfer Dyfodol Cymru

Ffatri Injan Ford Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r holl astudiaethau achos a ddisgrifiwyd yma wedi eu cymryd o’r prosiect ‘Datblygu Perfformiad Arloesedd Cwmnïau a Chlystyrau Cadwyn Cyflenwi’, un o brosiectau rhagflaenol CEIC.

Beth yw barn ein cleientiaid?

“Mae’r offer a gwybodaeth rydym wedi’u cael gan y rhaglen wedi bod o werth gwirioneddol. Rydym nawr yn dechrau gweld y buddion amgylcheddol a'r arbedion arian o’n buddsoddiad mewn dulliau 4.0 diwydiant, sy’n hynod gyffrous i ni yma.”

Uwch Beiriannydd Technoleg Newydd

Ffatri Injan Ford Pen-y-bont ar Ogwr

“Mae’r strwythur a’r mapio yn arwain at feddylfryd a syniadau newydd. Mae gennym ffordd gwbl newydd o edrych ar yr hyn rydym am ei wneud i ddatrys problem... Rydym yn ystyried partneriaeth gyda chwmni arall [i ddatblygu cynnyrch newydd] ni fyddem byth wedi ystyried cynt...

Uwch Reolwr Arloesedd

A oes gennych chi ddiddordeb?

Os ydych yn cael eich cyflogi gan sefydliad yn y sector cyhoeddus neu drydydd sector ac mae gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y rhaglen CEIC, cwblhewch ein ffurflen gais

Mynegwch Ddiddordeb