Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

16th June 2021

Circular economy video

Ar 16eg o Fehefin 2021, cyflwynodd Carla De Laurentis, darlithydd CEIC, bapur ar ran y tîm CEIC yn y sesiwn Trawsnewidiadau’r Economi Gylchol mewn Dinasoedd a Rhanbarthau a drefnwyd fel rhan o’r E-Ŵyl Regions in Recovery. Yn y cyflwyniad, cyflwynwyd gwaith a wnaed gennym yn ystod ychydig fisoedd cyntaf y rhaglen Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol (CEIC), sy’n gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector yn ninas-ranbarthau Caerdydd a Bae Abertawe. Yn ystod y camau cynnar hyn, bûm yn canolbwyntio ar nodi’r meysydd blaenoriaeth y dylai CEIC fynd i’r afael â nhw er mwyn cyflawni ein nod o gefnogi cyrff cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus i gynyddu eu hymgysylltiad â’r economi gylchol ac arloesi.