Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

7th September 2021

Pob lwc i Ddim CEIC Bae Abertawe sy’n edrych ymlaen at lansiad ei 3ydd Rhaglen Carfan ym mis Medi gyda Thema Iechyd a Lles. Mae Dr Emily Bacon, y prif ymarferydd, yn esbonio bydd y garfan yn cysylltu sefydliadau sector gyhoeddus a thrydydd sector ledled De Orllewin Cymru, gyda’r nod o greu gwell cydgysylltiad rhwng iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd cyfranogwyr yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Cyngor Sir Benfro a Choleg Sir Benfro. Cadwch lygad allan am ddiweddariadau cynnydd a lluniau.