Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

1st July 2021

Gwahoddwyd Dr Jennifer Rudd, rheolwr rhaglen ar gyfer CEIC, fel panelwr i gyfrannu at drafodaeth ar sut y gall Cymru wario i gefnogi’r economi gylchol.

Fel ymgyrchydd newid hinsawdd a gwyddonydd cymdeithasol troëdig, mae Jennifer yn cefnogi annog dealltwriaeth o’r ffyrdd y gallwn symud tuag at economi gylchol. Yn y weminar hon a gynhaliwyd gan y Chartered Institute for Waste Management, mae Jennifer yn ymuno â phanel o arbenigwyr i drafod sut y gall y sector cyhoeddus ail-ffocysu ei wariant gan ddefnyddio egwyddorion mwy cylchol.

I gyrchu recordiad y weminar, dilynwch y ddolen yma.

I ddarganfod rhagor am sut rydyn ni’n ymgorffori’r economi gylchol i’n rhaglen, ewch i’n tudalen economi gylchol.