Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

3rd August 2022

Bydd CEIC yn cynnal ei weminar misol ar 15 Medi am 11am.

 

Y mis yma bydd Claire Moffat, sylfaenydd Kidd3r yn siarad am y platfform ar-lein sydd wedi’i anelu at rieni a chlybiau gweithgareddau i blant.

 

Mae Kidd3r.com yn farchnad ar-lein lwyddiannus lle mae teuluoedd yn cysylltu â’i gilydd i gyfnewid, gwerthu, roi neu siopa am gitiau ail-law i blant. Drwy ein system bwrpasol sy’n caniatáu i aelodau anfon negeseuon at ei gilydd a gwneud ceisiadau i gyfnewid, rydym yn hwyluso cyfnewidion, rhoddion a gwerthiannau citiau. Mae Kidd3r yn cysylltu teuluoedd sydd wedi’u gadael â chitiau ymhell wedi i’w plentyn ddiflasu ar y gamp neu dyfu allan ohono, â theuluoedd sy’n awyddus i gadw costau’n isel neu siopa mewn ffordd gynaliadwy. Ein gweledigaeth yw creu cymuned o garedigrwydd Kidd3r gyda theuluoedd yn gweithio gyda’i gilydd i wneud defnydd o’r eitemau plant sydd eisoes yn bodoli er mwyn datgloi talentau’r dyfodol. Mae Kidd3r yn ymwneud â chysylltu pobl â’i gilydd, naill ai’n lleol neu’n genedlaethol, sy’n awyddus i helpu plant i gyflawni eu potensial drwy alluogi ail-werthu ac ail-ddefnyddio’r eitemau ail-law hyn. Yn sgil Covid mae nifer o weithgareddau a chlybiau yn profi dirywiad mewn lefelau cynhwysiant a chyfranogiad. Mae Kidd3r yn cynnig llwyfan i unrhyw sefydliad sy’n darparu gweithgareddau i blant er mwyn cyfeirio teuluoedd gan eu galluogi’n uniongyrchol i ganfod y cit maent ei angen i gymryd rhan, yn fforddiadwy. Yn y dyfodol, rydym yn bwriadu creu model cynhyrchu refeniw arloesol gyda chanlyniadau cymdeithasol ac amgylcheddol cadarnhaol. Pe bai rhieni’n dymuno, gallant roi % o bris gwerthiant eu heitem ail-law i sefydliad yr hoffent ei gefnogi drwy symud y lefel cyfraniad ar hyd y bar, sy’n creu gwir gylch o garedigrwydd.

join us by registering here.