Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Cysylltu

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau am raglen CEIC, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion isod.

Fel arall, os ydych yn gweithio i sefydliad yn y sector cyhoeddus neu’r trydydd sector a bod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn rhaglen CEIC, llenwch ein ffurflen gais.

Address

Ysgol Reolaeth,
Campws y Bae Prifysgol Abertawe,
Abertawe
SA1 8EN
ceic@swansea.ac.uk

Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YB
ceic@cardiffmet.ac.uk