Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Ymunwch efo’r tim i ddarganfod sut y gall CEIC helpu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i wneud y canlynol:

Creu rhwydweithiau arloesi cydweithredol i helpu sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus i weithio’n rhanbarthol a’u galluogi i ddatrys problemau sy’n bodoli eisoes.

Datblygu gwybodaeth sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus am yr Economi Gylchol er mwyn cyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru ac ymateb i her fwyaf ein cenhedlaeth. Gwella gwybodaeth a sgiliau arloesi er mwyn sbarduno cynhyrchiant a meithrin gallu sefydliadol.

Datblygu Cymunedau Ymarfer i gefnogi ei gilydd, gan arwain at well cydweithio rhanbarthol.

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal ar-lein dros Teams                
Circular economy video

Caiff y digwyddiad ei gynnal Chwefor 1 am 11:00

Er mwyn archebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn, cliciwch ar y ddolen i Eventbrite.

Caiff dolen i’r digwyddiad ei hanfon 24 awr cyn y digwyddiad.

Eventbrite
Circular economy video

Gwyliwch y fideo byr hwn fel cyflwyniad i’r Economi Gylchol

Economi Gylchol