Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Dysgwch Sut i Arwain Newid Cynaliadwy

Ymunwch mewn rhaglen wedi’i hariannu’n llwyr ar gyfer gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus.

Ymunwch â rheolwr y Rhaglen Andrew Miller a fydd yn egluro sut mae CEIC yn gweithio gyda thîm rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i hyrwyddo newidiadau cynaliadwy a hyrwyddo ymwybyddiaeth am yr hinsawdd i gael ei gynnwys ym mhob cwricwlwm ysgol.

Mae arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru wedi cael targedau cynaliadwyedd uchelgeisiol wedi eu gosod fel rhan o ymrwymiadau Sero Net y llywodraeth a’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Ond mae nifer o heriau a all fod yn rhwystredig:

  • Bod heb y technegau ac ysbrydoliaeth arloesol sydd eu hangen arnoch i ganfod atebion newydd
  • Cael trafferth i newid ymddygiad a meddylfryd rhanddeiliaid ac aelodau tîm
  • Methu â rhannu syniadau a dysg gydag arweinwyr eraill sy’n gweithio tuag at yr un nodau

Rydym yn cynnig rhaglen 10 mis wedi’i hariannu’n llawn a fydd yn rhoi i chi’r sgiliau, hyder a chysylltiadau i arwain newid cynaliadwy yn eich sefydliad. Bydd yn eich helpu chi i:

  • DDYSGU – Adeiladu pecyn cymorth o gysyniadau, technegau a fframweithiau a fydd yn eich cynorthwyo i ganfod atebion newydd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i heriau cynaliadwyedd
  • ARWAIN – Dysgu sut i ddylanwadu ar rhanddeiliaid a chreu achos grymus ar gyfer newid cynaliadwy
  • YMGYSYLLTU – Ymuno â chymuned ymarfer ar draws De Cymru sy’n cydweithio er mwyn cyrraedd y targedau Net Sero a Llesiant y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Peidiwch â mynd ar ein gair ni. Dyma beth oedd gan ambell un o’n cyn-gyfranogwyr i’w ddweud…

  • “Cymaint o ddysg – rwyf wedi fy adfywio a’m hysbrydoli”
  • “Roedd yn ddefnyddiol iawn i weithio mewn partneriaeth ar gyfer datrys problemau”
  • “Roedd yn grêt cael clywed sut mae sectorau eraill yn arloesi i leihau eu heffaith”

Dysgwch ragor drwy gofrestru ar gyfer ein gweminar ragarweiniol

 

Briff:

Ymunwch â’r tîm CEIC mewn digwyddiad mewnwelediad byw i ddysgu sut allwn ni gynorthwyo sefydliadau i ganfod newidiadau cynaliadwy drwy ddatrysiadau arloesol i heriau presennol.

Circular economy video

Gwyliwch y fideo byr hwn fel cyflwyniad i’r Economi Gylchol

Economi Gylchol