Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Amserlen Gweithdai CEIC

*Gall unrhyw ddyddiad newid

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Carfan 1

Fformat
Pwnc
Disgrifiad
Dyddiad
Cyfarfod(ydd) Cwmpasu
Asesu Her(iau)’r grŵp
Adnabod a choethi heriau
22.4.21
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 1 Economi Gylchol
Egwyddorion ac arferion y rhaglen.
11.5.21
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 2 Arloesi
Cymunedau Ymarfer (CY) a’r Agenda Dysgu
8.6.21
Taith Breswyl
Digwyddiad Dysgu Arbrofol
Offerynnau ac Egwyddorion arloesi.  Ffurfio CY
23+24.6.21
Gweithdy 1
Arloesi
Economi Gylchol
Cyflwyniad a sefydlu sylfaen gwybodaeth a rhennir
14.7.21
Gweithdy 2
Dylunio Gwasanaethau Newydd
Offerynnau datrys a thechnegau Dylunio Gwasanaethau Newydd
15.9.21
Gweithdy 3
Gweithdy Mapio Ymarferol
Tirweddau Arloesi ac offerynnau creu datrysiad
13.10.21
Gweithdy 4
Datblygu Datrysiadau
Datrys Problemau ac Ymchwil Gweithredu
11.11.21
Gweithdy 5
Gwella Datrysiadau
Prototeipio ac adrifo datrysiadau
8.12.21
Gweithdy 6
Darparu Datrysiadau
Mesur Llwyddiant
12.1.22
Cynhadledd Effaith Chwemisol
Adfyfyrio a Dysgu
Cynhadledd Arloesi.  Rhannu Dysgu
Chwefror /Mawrth 22

Rhanbarth Bae Abertawe – Carfan 1

Fformat
Pwnc
Disgrifiad
Dyddiad
Cyfarfod(ydd) Cwmpasu
Asesu Her(iau)’r grŵp
Adnabod a choethi heriau
25.3.21
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 1 Economi Gylchol
Egwyddorion ac arferion y rhaglen.
29.4.21
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 2 Arloesi
Cymunedau Ymarfer (CY) a’r Agenda Dysgu
13.5.21
Taith Breswyl
Digwyddiad Dysgu Arbrofol
Offerynnau ac Egwyddorion arloesi.  Ffurfio CY
30.6.21 + 1.7.21
Gweithdy 1
Arloesi
Economi Gylchol
Cyflwyniad a sefydlu sylfaen gwybodaeth a rhennir
9.9.21
Gweithdy 2
Dylunio Gwasanaethau Newydd
Offerynnau datrys a thechnegau Dylunio Gwasanaethau Newydd
22.10.21
Gweithdy 3
Gweithdy Mapio Ymarferol
Tirweddau Arloesi ac offerynnau creu datrysiad
25.11.21
Gweithdy 4
Datblygu Datrysiadau
Datrys Problemau ac Ymchwil Gweithredu
16.12.21
Gweithdy 5
Gwella Datrysiadau
Prototeipio ac adrifo datrysiadau
20.1.21
Gweithdy 6
Darparu Datrysiadau
Mesur Llwyddiant
10.2.21
Cynhadledd Effaith Chwemisol
Adfyfyrio a Dysgu
Cynhadledd Arloesi.  Rhannu Dysgu
Chwefror /Mawrth 22

Rhanbarth Bae Abertawe – Carfan 2

Fformat
Pwnc
Disgrifiad
Dyddiad
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 1 Economi Gylchol
Egwyddorion ac arferion y rhaglen.
20.5.21
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 2 Arloesi
Cymunedau Ymarfer (CY) a’r Agenda Dysgu
10.6.21
Taith Breswyl
Digwyddiad Dysgu Arbrofol
Offerynnau ac Egwyddorion arloesi.  Ffurfio CY
7+8.7.21
Gweithdy 1
Arloesi
Economi Gylchol
Cyflwyniad a sefydlu sylfaen gwybodaeth a rhennir
16.9.21
Gweithdy 2
Dylunio Gwasanaethau Newydd
Offerynnau datrys a thechnegau Dylunio Gwasanaethau Newydd
14.10.21
Gweithdy 3
Gweithdy Mapio Ymarferol
Tirweddau Arloesi ac offerynnau creu datrysiad
18.11.21
Gweithdy 4
Datblygu Datrysiadau
Datrys Problemau ac Ymchwil Gweithredu
9.12.21
Gweithdy 5
Gwella Datrysiadau
Prototeipio ac adrifo datrysiadau
13.1.22
Gweithdy 6
Darparu Datrysiadau
Mesur Llwyddiant
17.2.22
Cynhadledd Effaith Chwemisol
Adfyfyrio a Dysgu
Cynhadledd Arloesi.  Rhannu Dysgu
Chwefror /Mawrth 22